Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (17.12.2015) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(17.12.2015) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJE O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI

odbędzie się

17 grudnia  2015 r. (czwartek) o godz. 19.00

w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,

ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna)

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
  • zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok;
  • przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny w Podkowie Leśnej;
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna;
  • ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

3. Sprawy różne.

4. Wolne wnioski.

5.  Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

/-/

Emilia Drzewicka

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 26.09.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26.09.2022 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content