Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (16.12.2015 – zmiana porządku posiedzenia) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(16.12.2015 – zmiana porządku posiedzenia) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ŚRODOWISKA

odbędzie się 

16 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 18.30

w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20

(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA (zmiana):

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Opiniowanie projektów uchwał:

 • projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025;

 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2015;

 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna;

 • projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna.

 1. Dyskusja nt. weryfikacji ilości śmieci „zielonych” zabieranych przez firmę 
  Eko-Hetman.

 2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniach 21.10.2015 i 19.11.2015r.

 3. Sprawy różne.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/

Zbigniew Habierski

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 26.09.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26.09.2022 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content