Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (16.03.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(16.03.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Oferta działalności CKiIO – informacja Dyrektor i dyskusja w sprawie.
  3. Analiza sprawozdania z działalności OPS za 2016 rok.
  4. Korespondencja.
  5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
  6. Sprawy różne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

 

Sprawdź również

komunikat

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej

IK.6721.4.2018 – skan obwieszczenia

 
 
MENU

Podkowa Leśna