Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (15.12.2016) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

(15.12.2016) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się
15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
(sala ślubów).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli Komisji Rewizyjnej ubiegłej kadencji dotyczących gospodarki wodą w mieście.
  2. Kontrola wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – kontrola porównawcza.
  3. Wnioski z opinii prawnej dotyczącej ustalenia możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego polegającego na budowie sali sportowej oraz rozbudowie i modernizacji budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
  4. Sprawy rożne.
  5. Wolne wnioski.
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Joanna Przybysz

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 16.02.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 16.02.2021 r.  – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content