Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (15.11.2016) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(15.11.2016) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w Centrum Kultury i inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (Galeria Kasyno).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Podkowie Leśnej
  w roku szkolnym 2015/2016”.
 3. Informacja ws. „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 4. Zaopiniowanie uchwały ws. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu.
 5. Realizacja wniosku Rady Miasta w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28 września 2016 r.
 7. Sprawy różne.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.01.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.01.2021 r. – program i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna