Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (13.12.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(13.12.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji

odbędzie się
  13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 18.30
w  Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia.
  2. Dyskusja w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna.
  3. Sprawy różne.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

   

Przewodniczący Komisji
/-/

Wojciech Żółtowski

 

Sprawdź również

komunikat

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna

IK.6721.2.2018 – skan obwieszczenia

 
 
MENU

Podkowa Leśna