Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (11.07.2016) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(11.07.2016) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
odbędzie się
11 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.00
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18
(sala lustrzana).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
b. ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania;c. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
d. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
e. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji porozumienia z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
3. Zaawansowanie inwestycji w mieście.
4. Analiza wydatków administracyjnych Urzędu Miasta dotyczących Rady Miasta.
5. Zaawansowanie prac nad budżetem partycypacyjnym.
6. Sprawy różne.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

XXV sesja Rady Miasta 18.02.2021

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miasta na dzień 18 lutego 2021 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content