Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (12.09.2016) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(12.09.2016) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
12 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej. Informacja Dyrektor MBP.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2016 r. – pod kątem kompetencji Komisji.
  4. Podjęcie prac nad wnioskami do budżetu miasta na rok 2017.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 17 sierpnia 2016 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

 

Sprawdź również

XXV sesja Rady Miasta 18.02.2021

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miasta na dzień 18 lutego 2021 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content