Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (11.10.2016) XXIX Sesja Rady Miasta

(11.10.2016) XXIX Sesja Rady Miasta

 

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję
XXIX Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
11 października 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
  2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
  3. nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej;
  4. przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

VI. Podjęcie decyzji w sprawach:

  1. unieważnienia przez Wojewodę Mazowieckiego uchwały Nr 168/XXVIII/2016 z dnia
    25 sierpnia 2016 r.;
  2. rozpatrzenia pisma mieszkanki w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

VII. Przedstawienie stanowisk Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Słowiczej 13 i ul. Jana Pawła II 3.

VIII. Rozpatrzenie skargi mieszkanki dotyczącej zniszczenia zbiornika retencyjnego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym.

IX. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta.

X. Interpelacje i zapytania radnych.

XI. Sprawy różne.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie Sesji.

Projekty uchwał

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
/-/

Wojciech Żółtowski

 

Sprawdź również

XXV sesja Rady Miasta 18.02.2021

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miasta na dzień 18 lutego 2021 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content