Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (10.10.2016) Wspólne posiedzenie Komisji BFiI oraz Komisji ŁPBiOŚ

(10.10.2016) Wspólne posiedzenie Komisji BFiI oraz Komisji ŁPBiOŚ

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Wspólne posiedzenie

Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się
10 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026;
b. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
c. przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
2. Informacja Urzędu dotycząca pracy Miejskiego Konserwatora Zieleni.
3. Podjęcie stanowisk w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Słowiczej 13 i przy ul. Jana Pawła II 3.
4. Dyskusja na temat sposobu rozliczania wywozu tzw. „odpadów zielonych”.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.

Program posiedzenia jest wspólny dla obu komisji, ale kolejne jego punkty realizowane będą zgodnie z kompetencjami poszczególnych komisji.

 Przewodnicząca KBFiI
/-/

Emilia Drzewicka

Przewodniczący KŁPBiOŚ
/-/

Zbigniew Habierski

Sprawdź również

XXV sesja Rady Miasta 18.02.2021

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miasta na dzień 18 lutego 2021 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content