Ważne:

Zadanie nr 1.8

Opracowanie gminnego katalogu firm.

 

Celem zadania jest przedstawienie mieszkańcom maksymalnie pełnej oferty firm świadczących różne usługi mieszkańcom. Zadanie zostało zrealizowane.

Katalog jest aktualizowany i uzupełniany na bieżąco. Jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu. Wszystkie firmy i usługodawcy, którzy chcą zareklamować mieszkańcom Podkowy Leśnej swoje usługi tą drogą mogą pobrać ze strony internetowej Urzędu formularz, wypełnić go swoimi danymi i przysłać go na adres Urzędu. Zapraszamy mieszkańców do korzystania z katalogu, a usługodawców do przedstawienia swojej oferty.

Załączniki:

 

Sprawdź również

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 11 czerwca 2019 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna