Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (01.02.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(01.02.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się
1 lutego 2017 r. (środa) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;

b) zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna;

c) innych przekazanych Komisji.

3.  Przedłożenie sprawozdania z pracy Komisji w 2016 roku.

4.  Dyskusja nad bezpieczeństwem w Mieście.

5.  Sprawy różne.

6.  Wolne wnioski

7.  Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Małgorzata Horban

 

Sprawdź również

Relacja z XVLI Uroczystej Sesji Rady Miasta

  W sobotę 7 kwietnia br. o godz. 11.00 w Pałacyku Kasyno odbyła się XVLI …

 
 
MENU

Podkowa Leśna