Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności

Samorząd – Aktualności

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu(Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2021 z dnia 25.08.2021 r.) Bliższych informacji udziela Referat Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

Podczas XXVIII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 29 czerwca br. radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Absolutorium samorządowe służy sprawowaniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Radę Miasta – kontroli nad wykonywaniem budżetu gminy. …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content