Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności

Samorząd – Aktualności

(21.08.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 21 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Stwierdzenie kworum. 3.  Podjęcie dyskusji …

Czytaj więcej »

„Wyprawka szkolna” -dofinansowanie zakupu podręczników

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym. Podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. …

Czytaj więcej »

(13.07.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się 13 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30 w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna) TEMAT POSIEDZENIA: Posiedzenie Komisji poświęcone będzie istniejącym dokumentom planistycznym oraz planowanym pracom nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania …

Czytaj więcej »

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta

herb

Podczas XXXVIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która odbyła się w czwartek 22 czerwca 2017 roku, radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

(19.06.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się 19  czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.Otwarcie posiedzenia. 2. Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy …

Czytaj więcej »

(21.06.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 18.30 w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna) PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Opiniowanie projektów uchwał, które tematycznie związane są z pracami Komisji. Przyjęcie protokołów z poprzednich …

Czytaj więcej »

(20.06.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Opiniowanie projektów uchwał, które tematycznie …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2017 r. o przedłużeniu terminu konsultacji projektu uchwały

komunikat

W związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 60/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  przedłuża się termin prowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 do dnia 19 …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna