Ważne:
Strona Główna / Samorząd / (25.08.2016) XXVIII Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna

(25.08.2016) XXVIII Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna

                      ZAWIADOMIENIE                             

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

zwołuję

XXVIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się

25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30

w sali kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę nr 51/XI/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z odpowiedzią na skargę.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia informacji Wojewodzie Mazowieckiemu na pismo znak LEX-I.40.18.2016.AJS.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia radnemu warunków pracy i płacy przez pracodawcę.
 9. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII Sesji Rady Miasta.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący

Rady Miasta Podkowa Leśna

/-/ Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

 

Sprawdź również

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały (zniesienie formy ochrony przyrody)

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content