Ważne:
Strona Główna / Rada Miasta / Konsultacje projektów uchwał

Konsultacje projektów uchwał

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza konsultacje.

Konsultowane projekty

Sprawdź również

Program III sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

OSO-0052/ 3 /2010 Podkowa Leśna, 27 grudnia 2010 r. ZAWIADOMIENIE —– Na podstawie art. 20 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna