Ważne:
Strona Główna / Rada Miasta / Program III sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Program III sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

OSO-0052/ 3 /2010

Podkowa Leśna, 27 grudnia 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

—–

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

 

III sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.

 

Sesja odbędzie się

4 stycznia 2011  r. o godz. 18.00
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO.

 

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

IV. Wybór przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 w sprawie wyboru przewodniczących  stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

V. Przyjęcie regulaminów i planów prac na 2011 r. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miasta

Podkowy Leśnej

Bogusław Jestadt

Sprawdź również

Wyniki II tury wyborów na Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

——————————————————-—————-—————————-————————–

 
 

MENU

Podkowa Leśna