Podkowa Leśna  PODKOWA LEŚNA PLANY - INWENTARYZACJE - ANALIZY - SCHEMATY

  plany i mapy archiwalne
inwentaryzacje, analizy, schematy

 

1927  

Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna - 1927

historia budowy miasta - w przygotowaniu

- założenie miasta - rys historyczny

plany i mapy historyczne

- szkic planu 1927

Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 1927

plany miasta

Układ przestrzenny miasta - plan ulic

uproszczony plan ulic i terenów zielonych

- rysunek planu ulic

Plan ulic

schematy

Utwardzenia nawierzchni dróg 2006 - schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

- schemat utwardzeń nawierzchni - czerwiec 2006

Utwardzenia nawierzchni - schemat

Budowa sieci wodociągowej 2006 - schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

- schemat sieci wodociągowej - czerwiec 2006

Budowa sieci wodociągowej - schemat

Budowa sieci kanalizacyjnej 2006 - schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

- schemat sieci kanalizacyjnej - czerwiec 2006

Budowa sieci kanalizacyjnej - schemat

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

plany zagospodarowania obowiązujące, uchwalone, projekty planów w toku procedury planistycznej


> strona główna