Ważne:
Strona Główna / Wydarzenia / Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

2016-01-21 18:30

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Wspólne posiedzenie

Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się
21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna)

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie z pracy KBFiI w roku 2015.
3. Sprawozdanie z pracy KŁPBiOŚ w roku 2015.
4. Plan pracy KBFiI na rok 2016.
5. Plan pracy KŁPBiOŚ na rok 2016.
6. Opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta.
7. Wolne wnioski
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Program posiedzenia jest wspólny dla obu komisji, ale kolejne jego punkty realizowane będą zgodnie z kompetencjami poszczególnych komisji.

 Przewodnicząca KBFiI
/-/

Emilia Drzewicka

Przewodniczący KŁPBiOŚ
/-/

Zbigniew Habierski

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o posiedzeniu KSWiP w dniu 27.09.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content