Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe (strona 4)

Organizacje pozarządowe

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 21.01.2020 r.  Stowarzyszenie Podkowa bez smogu z siedzibą przy ul. Słowackiego 3, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną …

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do aplikowania do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Do konkursu mogą aplikować m.in. organizacje pozarządowe z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 …

Czytaj więcej »

Nabór wniosków – LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków skierowany do przedsiębiorców:20/2020- Tworzenie rozwoju działalności gospodarczej 250 000 zł21/2020 – Rozwój działalności gospodarczej 700 232 złNabór odbędzie się w dniach 23 stycznia – 11 lutego br. Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dn. 16 stycznia o godz. 17.00 przy …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 06.11.20019 r.  Stowarzyszenie kultury fizycznej Karate Klub Pruszków z siedzibą przy ul. Sosnowej 16, 05-800 Pruszków, złożyło …

Czytaj więcej »

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – konsultacje

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o przeprowadzeniu konsultacji Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688, 1570), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 …

Czytaj więcej »

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących aktualnie najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w II połowie października w siedzibach Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie.   W programie spotkań znajdą …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 6 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Podkowa Sportowa z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 6 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 15 kwietnia2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa Leśna, …

Czytaj więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – nabór III

herb

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku (nabór III): Zarządzenie-nr-50Pobierz

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna