Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe (strona 27)

Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. …

Czytaj więcej »

Podkowa Leśna: podzielili się ciepłem

Pani Ania ma już ubranka dla pięciorga swoich dzieci. Dzięki wolontariuszom Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) z Podkowy Leśnej i hojnym darczyńcom odzież trafiła także do wielu innych osób potrzebujących. Trwa akcja „Kurtka dla malucha”.

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej „Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej”

Stowarzyszenie „Długa Ławka – Towarzystwo Budowniczych Zaplecza Kadry Narodowej” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej”. Oferta została złożona w trybie tzw. „małych grantów”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o …

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej „Eco biuletyn”

Stowarzyszenie „Związek Podkowian” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego „Eco biuletyn”. Oferta została złożona w trybie tzw. „małych grantów”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz …

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej pt. „Niewielka kolejka, wielkich kolei”

Stowarzyszenie „Związek Podkowian” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego „Niewielka kolejka, wielkich idei”. Oferta została złożona w trybie tzw. „małych grantów”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. …

Czytaj więcej »

Kolejny rok Działamy Lokalnie

Rodzinne rozniecanie ognia metodami pradziejowymi, poznawanie dzikich roślin jadalnych, warsztaty fotograficzne i komputerowe, wspólne tworzenie zabawek w oparciu o proste zasady fizyki, warsztaty umiejętności rodzicielskich czy w końcu renowacja grobu poległych żołnierzy to tylko niewielka część działań, które będą realizowane przez lokalne społeczności dzięki wsparciu Stowarzyszenia Europa i My w …

Czytaj więcej »

Działaj Lokalnie – przedłużony termin składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że organizacje pozarządowe i grupy nieformalne chcące pozyskać dotacje na realizacje projektów w ramach programu Działaj Lokalnie, na terenie powiatu grodziskiego, mają dodatkowy tydzień na złożenie wniosku. Stowarzyszenie Europa i My przedłużyło termin składania dokumentów  do 15 lipca 2011 do godz. 15.00.

Czytaj więcej »

Działaj Lokalnie podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

Masz pomysł na ciekawe działanie we własnej miejscowości? Zdobądź środki na jego realizację! Weź udział w konkursie „Działaj Lokalnie”. Stowarzyszenie Europa i My zaprasza mieszkańców powiatu grodziskiego, przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 1 lipca br., w dniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, o …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna