Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe (strona 26)

Organizacje pozarządowe

Jaki program współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok?

Jak wyglądać ma współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku? Zapraszamy do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Czytaj więcej »

Zdobądź grant i działaj lokalnie

Stowarzyszenie Europa i My po raz siódmy ogłasza konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Tegoroczny budżet konkursu wynosi blisko 30 tys. zł, a każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może ubiegać się o dotację maksymalnie 6.000 zł. Termin składania wniosków upływa 7 maja 2012 roku. Celem programu „Działaj Lokalnie” …

Czytaj więcej »

KONKURS FILMOWY „zaDziałaj Lokalnie swoim 1%”

Potrafisz nakręcić film komórką? Nieźle idzie Ci z kamerą w ręce? Wygraj nowiutki, nowoczesny telefon komórkowy typu smartfon. Weż udział w konkursie. Liczy się kreatywność, innowacyjność i poczucie humoru. Stowarzyszenie Europa i My ogłasza konkurs na spot promujący przekazywanie 1% na rzecz lokalnej organizacji pożytku publicznego. Na prace czekamy do …

Czytaj więcej »

Pierwszy Piknik Spółdzielczy w Podkowie Leśnej

W roku spółdzielczości, w sobotę 31 marca, mieliśmy przyjemność gościć wszystkich zainteresowanych na Pierwszym Pikniku Spółdzielczym zorganizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” we współpracy z grupą inicjatywną, która została powołana w celu utworzenia na terenie Podkowy Leśnej i Brwinowa spółdzielni socjalnej. Spotkanie odbyło się na terenie CKiIO w Podkowie Leśnej. Podczas …

Czytaj więcej »

Wernisaż wystawy „DRZEWA ŻYCIA”

Drzewa istnieją na Ziemi od ponad 370 mln lat, więc dużo dłużej niż my. Znacznie wyróżniają się spośród innych organizmów tu żyjących. Przede wszystkim są to największe organizmy na Ziemi – niektóre osiągają ponad 100 m. Również żyją znacznie dłużej niż jakiekolwiek inne – nawet po kilkaset lat, a zdarzają …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Komisji …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Komisji …

Czytaj więcej »

Powołanie Komisji Konkursowej

herb Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 BURMISTRZA MIASTA  PODKOWY LEŚNEJ z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej. Czytaj więcej

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

herb Miasta Podkowa Leśna

Informujemy, że dn. 6 marca 2012 roku Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej ogłosiła komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie kultury i ochrony …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna