Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Zaproszenie na odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90. rocznice oddania do użytku mieszkańcom Podkowy Leśnej budynku Klubu Sportowego.

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku …

 
 

MENU

Podkowa Leśna