Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku …

 
 

MENU

Podkowa Leśna