Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Wyniki konsultacji – „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019″

Wyniki konsultacji – „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019″

W dniach od 7 listopada do 22 listopada 2018 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Ogłoszenie o konsultacjach, sposobie zgłaszania uwag, propozycji oraz termin, w jakim mogą być zgłaszane uwagi zastało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna oraz na tablicy ogłoszeń.

Dodatkowo ogłoszenie wraz z projektem uchwały i formularzem konsultacyjnym zostało rozesłane drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

W terminie, w jakim odbywały się konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” nie wpłynęły uwagi.

Sprawdź również

Wolontariat w organizacji – szkolenie

Ok 18% polaków pracuje społecznie. Najczęściej pracują na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia, …

 
 

MENU

Podkowa Leśna