Ważne:

Wernisaż wystawy „DRZEWA ŻYCIA”

Drzewa istnieją na Ziemi od ponad 370 mln lat, więc dużo dłużej niż my. Znacznie wyróżniają się spośród innych organizmów tu żyjących. Przede wszystkim są to największe organizmy na Ziemi – niektóre osiągają ponad 100 m. Również żyją znacznie dłużej niż jakiekolwiek inne – nawet po kilkaset lat, a zdarzają się okazy liczące kilka tysięcy lat. Gdyby mogły mówić, na pewno wiele ciekawych historii by nam opowiedziały, ponieważ były świadkami naszej historii. Zawsze budziły u ludzi wiele emocji – podziw, szacunek, czasami lęk. W starożytności wiele drzew traktowanych było jak bóstwa. Współcześnie, kiedy zdobywamy wiedzę o drzewach nasz stosunek do nich nie traci na mistycyzmie, a wręcz dostrzegamy o wiele więcej ich walorów i w większym stopniu doceniamy ich znaczenie i rolę jaką pełnią na Ziemi. Bez nich nie byłoby życia. Spotykamy je w różnych środowiskach, klimatach i niewiele jest miejsc na ziemi, gdzie drzewa nie rosną. Głównie kojarzą nam się z pięknem lasu, ale każdego dnia spotykamy je w parkach, przy drogach i miejskich ulicach, sadach, a czasami samotne wśród pól uprawnych.

W Podkowie Leśnej i Brwinowie żyjemy w bezpośrednim, zielonym sąsiedztwie drzew a Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” realizując międzynarodowy projekt „Forests for „All, All for forests” promuje proekologiczne postawy i wiedzę o lesie.

Znaczenia drzew nie sposób przecenić:

  • są głównymi producentami tlenu i jednocześnie głównymi konsumentami atmosferycznego dwutlenku węgla,
  • zapewniają odpowiednią wilgotność powietrza i gleby, stabilizują klimat,
  • ich korzenie spowalniają erozję gleby, umacniają brzegi rzek, jezior i mórz,
  • dostarczają schronienia oraz pokarmu dla zwierząt i ludzi oraz tworzą środowisko dla roślin,
  • ludzie wykorzystują drewno jako surowiec w bardzo wielu dziedzinach,
  • kształtują krajobraz
  • po śmierci ich rozkładające się drewno jest środowiskiem życia wielu organizmów, głównie grzybów i owadów
  • aż wreszcie są źródłem natchnienia dla artystów, poetów, malarzy

17 marca w sobotnie popołudnie spotkaliśmy się w Bibliotece w Otrębusach aby uczestniczyć w dwóch wernisażach. W gościnnych, nastrojowych wnętrzach Pałacyku Toeplitzów zawisły obrazy olejne piętnastu uczestniczek lutowych warsztatów „Drzewa życia” organizowanych we współpracy z podkowiańska Galerią Artefakt. Oglądając wystawione prace można spróbować przyporządkować im zaproponowane cytaty lub fragmenty poezji przygotowane dla zwiedzających w formie karteczek do zawieszania. W ten sposób widz może wejść w dialog z twórcą a jednocześnie zastanowić się czym dla niego samego są drzewa; symbolem, surowcem, towarzyszem…?

Drugą część wystawy tworzą prace dzieci i młodzieży z okolic Kań wykonywane pod opieką p. Doroty Płóciennik. Dla najmłodszych artystów i ich rodziców udział w wernisażu był równie inspirujący jak i dla dojrzałych autorek, mieszkanek okolic Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna. Spotkanie zakończyła prezentacja pt „Pod tureckimi cedrami” podsumowująca wizytę studyjną w tureckim Tarsusie zrealizowaną w ramach współpracy międzynarodowej LLP Grundtvig. Dzięki gościnności p dyr. Grażyny Nowocień wernisaże jak zwykle odbyły się w ciepłej, miłej atmosferze.

Prace można oglądać w Bibliotece w Otrębusach do końca kwietnia.  Zapraszamy na wystawę!

Program LLP Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze.

Anna Łukasiewicz Prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”,

Barbara Potkańska Koordynator merytoryczny projektu

Sprawdź również

Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie 49/2019

 
 

MENU

Podkowa Leśna