Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Ukazały się nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ukazały się nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.).

Zmienione wzory ofert i sprawozdań do małych grantów będą obowiązywać od 1 marca 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ogłoszonymi rozporządzeniami:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2057http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/02/poz.-2057.pdf

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, Dz.U. z 2018 r. poz. 2055. (tzw. małe granty)

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku …

 
 

MENU

Podkowa Leśna