Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz uchwały nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przestawiamy skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu:

  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie – Powołanie komisji kultura 2018

Regulamin komisji – Kultura

  • kultury fizycznej

Zarządzenie – Powołanie komisji sport 2018

Regulamin komisji – Sport

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie – Powołanie komisji profilaktyka 2018

Regulamin komisji – Profilaktyka

Sprawdź również

Szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych

Zapraszamy na bezpłatnie szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert oraz nowych wzory sprawozdań z wykonania zadań.  Szkolenie jest przeznaczone …

 
 

MENU

Podkowa Leśna