Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz uchwały nr 177/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przestawiamy skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu:

  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 28-2017 z 14.03.2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 28-2017 Regulamin

  • kultury fizycznej

Zarządzenie nr 29-2017 z dnia 14.03.2017

Załącznik do Zarządzenia nr 29-2017 Regulamin

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 30-2017 z 14.03.2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 30-2017 Regulamin

Sprawdź również

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o …

 
 

MENU

Podkowa Leśna