Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / 25 lat Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

25 lat Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej jest jedyną jednostką PKPS działającą w powiecie Grodzisk Mazowiecki.
Po roku 1990, gdy PKPS przeszedł pod opiekę Ministerstwa Zdrowia, jednostki wojewódzkie i terenowe  przestały być dofinansowywane z budżetu i wiele lokalnych komitetów uległo rozwiązaniu. Istnienie prężnego obecnego zarządu PKPS, Podkowa zawdzięcza dwóm osobom: nieżyjącej już pani Wandzie Majchrzak i panu Stanisławowi Kobosko, którzy zdołali zgromadzić wokół siebie grupę ludzi chcących zrobić coś dla innych. Wspierał ich pan Mikołaj Gabryszuk, działacz społeczny i chodząca kronika PKPS-u. Dr Stanisław Kobosko został pierwszym prezesem i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Od roku 1999 prezesem była pani mgr inż. Maria Dalewska. 15 marca 2014 r. został wybrany nowy zarząd  PKPS.  Nowym prezesem została pani Elżbieta Wolska – Zdunek.
Składamy podziękowania ustępującej Pani Prezes oraz całemu Zarządowi Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności i osób potrzebujących.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej  pracuje na rzecz środowiska lokalnego, udzielając pomocy osobom potrzebującym. Do stałej działalności należy:
– przyjmowanie i przekazywanie potrzebującym odzieży, obuwia i bielizny pościelowej,
– zbieranie sprzętu sportowego i zabawek, z których część jest przekazywana bezpośrednio dzieciom lub wykorzystywane jest na półkoloniach, a część ( np. narty i buty narciarskie oraz łyżwy)  są wypożyczane dzieciom  na wyjazdy zimowe,
– pośrednictwo w przekazywaniu mebli oraz sprzętu AGD,
– dawanie zapomóg celowych na zakup opału lub lekarstw osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej

Regularna działalność okolicznościowa to:
– zakup i przekazanie paczek świątecznych rodzinom będącym pod opieką PKPS
– zakup podręczników i odzieży dla uczniów  z rodzin potrzebujących
– organizowanie półkolonii letnich 
– przekazywanie darów do Domu Samotnej Matki w Brwinowie

Nawiązaliśmy także współpracę z  przedstawicielami szkoły w Kamiennej Woli (miejscowość, gdzie w roku 2012 zginęło tragicznie 18 mieszkańców) i mając informacje o potrzebach  przekazujemy im pomoc. Współpracujemy z Urzędem Miasta w Podkowie Leśnej, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji w Podkowie Leśnej, Biblioteką Miejską im. Poli Gojawiczyńskiej, z podkowiańskimi szkołami, Caritas, Seminarium Adwentystów Dnia Siódmego oraz Domem Samotnej Matki w Brwinowie.

Środki na działalność pochodzą ze składek członkowskich, z dotacji celowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz z darowizn od osób prywatnych, jednocześnie wiele instytucji ofiarowuje dobra materialne lub bezpłatne usługi,  np. od wielu lat  dzieci na półkoloniach są objęte opieką medyczną  przez przychodnię „Basis” dzięki uprzejmości pani doktor Magdaleny Bijak- Perki, a w dni upalne mogą nieodpłatne korzystać z basenu w Milanówku, na co corocznie wyraża zgodę  burmistrz Milanówka pan Jerzy Wysocki.
Członkowie PKPS pełnią dyżury w soboty w siedzibie Komitetu w Podkowie Leśnej  przy ulicy Świerkowej 1 w godzinach 10.00 – 12.00. Wszyscy członkowie PKPS pracują nieodpłatnie i bez ich bezinteresownej pracy nie byłoby możliwe prowadzenie naszej działalności.
Składam serdeczne podziękowanie członkom zarządu oraz pozostałym członkom PKPS za pracę, poświęcenie swojego wolnego czasu i za serce okazane ludziom potrzebującym.

Ustępujący zarząd pracował w składzie:
Prezes                                    Maria Dalewska
V-ce prezes                           Stanisław Kobosko
Skarbnik                                Elżbieta   Kwiatkowska
Sekretarz                               Eżbieta  Wolska Zdunek

W dniu 15 marca 2014 roku na zebraniu  sprawozdawczo-wyborczym, został wybrany nowy zarząd  PKPS.  Nowym prezesem została pani Elżbieta Wolska – Zdunek. Ustępujący zarząd życzy owocnej współpracy.       

Maria Dalewska

Sprawdź również

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna