Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 20.05.2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Upamiętnienie podkowiańskich jubileuszy: 95-lecia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna oraz 30-lecia pierwszych wyborów samorządowych”.

oferta uproszczona Upamiętnienie podkowiańskich jubileuszy: 95-lecia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna oraz 30-lecia pierwszych wyborów samorządowych

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., 450 z późn. zm.) treść oferty dostępna jest w BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 27.05.2020 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

Sprawdź również

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna