Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Projekt w ramach tzw. „małego grantu” – odwołany

Projekt w ramach tzw. „małego grantu” – odwołany

Aktualizacja 13.03.2020: Ze względu na sytuacją epidemiczną w kraju związaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna nie zleca realizacji przedmiotowego zadania.

10.03.2020:

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019 r., poz. 688), dnia 21.01.2020 r. Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Wieczór Polskiej Poezji Pasyjnej”.

Wieczór_Polskiej_Poezji_Pasyjnej_Ogrod_Sztuk_i_Nauk

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) treść oferty dostępna jest w BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 18.03.2020 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

Sprawdź również

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna