Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 13 marca 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy Czerwone Smoki Toshi  z siedzibą przy ul. Starego Dębu 9, Strzeniówka, 05-830 Nadarzyn złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Wspieranie udziału w zawodach judo i jujitsu dzieci uzdolnionych sportowo z terenu gm. Podkowa Leśna”.

oferta realizacji zadania publicznego Wspieranie udziału w zawodach judo i jujitsu dzieci uzdolnionych sportowo z terenu gm. Podkowa Leśna

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) treść oferty dostępna jest na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

 

Sprawdź również

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 4 marca 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób …

 
 

MENU

Podkowa Leśna