Ważne:

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 04 kwietnia 2018 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 2 w Podkowie Leśnej z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, 05-807 Podkowa Leśna złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Wyjazd rekreacyjno – rehabilitacyjny emerytów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z koła nr 2 w Podkowie Leśnej”.

oferta realizacji zadania publicznego Wyjazd rekreacyjno – rehabilitacyjny

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) treść oferty dostępna jest na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Rocznego programu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content