Ważne:

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 6 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-87 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Wystawa ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego pn. „Miłe złego początki” – powstanie nowej kolekcji – studium przypadku”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., 450 z późn. zm. treść oferty dostępna jest na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi można składać do dnia 18 czerwca 2019 roku, do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

Sprawdź również

herb

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – nabór III

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna