Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 5)

Org. pozarządowe – Aktualności

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 08 października 2018 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Bezpłatne szkolenie z zakresu delegowań zadań w organizacji pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie. Delegowanie zadań to jedno z ważniejszych zadań lidera w organizacji. Skuteczne delegowanie zadań przynosi korzyści samej organizacji jak i pracownikom lub wolontariuszom. Zapraszamy na szkolenie na którym szczegółowo omówimy zagadnienia: • czym jest delegowanie zadań? • po co delegować? • etapy delegowania zadań • poziomy delegowania …

Czytaj więcej »

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej Informujemy, że 28 września 2018 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie predłużony

Nabór do konkursu Działaj Lokalnie przedłużony do 22 czerwca. Zapraszamy do składania projektów – kwota dofinansowania do 6 tyś. złotych. Nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie został wydłużony do dnia 22 czerwca 2018 roku. Konkurs Działaj Lokalnie umożliwia zrealizowania pomysłów lokalnej społeczności z gmin: Grodzisk Maz, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 23 kwietnia 2018 r. Rzymskokatolicka Parafia św. Krzysztofa z siedzibą przy ul. Jana Pawła  II 7, 05-807 Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

Dotacje Działaj Lokalnie 2018 – spotkanie

Dotacja dla mieszkańców powiatu Grodziskiego. Do 6 tysięcy na działania lokalne  mogą  otrzymać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w konkursie grantowym  skierowanym do mieszkańców powiatu Grodziskiego. Tegoroczna pula na dotacje wynosi 55 tysięcy zł. Wnioski można składać do  18 czerwca 2018. Kto może wziąć udział w konkursie? Program adresowany jest …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 23 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Diaspora Gruzińska w Polsce z siedzibą przy ul. Wąwozowa 23 U1, 02-796 Warszawa złożyło …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna