Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 5)

Org. pozarządowe – Aktualności

Projekt w ramach „Małego Grantu”

W ramach „Małego Grantu”: 13 maja 2016 r. Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk  złożyło projekt „Koncert Mariny Cwietajewej” Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, treść projekt dostępna jest również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie BIP. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać do 30 maja  …

Czytaj więcej »

Uwaga! Nowe formularze do „małych grantów”!

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. „małych grantów” powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Wprowadza je rozporządzenie opublikowane 25 kwietnia 2016 r. Wzory te będą obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja, czyli wnioski składane …

Czytaj więcej »

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

komunikat

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku (Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 11.04.2016 r.) Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku (Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z …

Czytaj więcej »

10 marca jest dniem otwartym FIO-Mazowsze Lokalnie

10 marca jest dniem otwartym FIO-Mazowsze Lokalnie. Od godziny 18-20 odbędzie się również spotkanie z zainteresowanymi udziałem w konkursie dla młodych organizacji pozarządowych. W grudniu 2015r Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” złożyło dokument Lokalna Strategia Rozwoju w ramach ogólnopolskiego konkursu. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom, instytucjom i samorządom trzech sąsiadujacych gmin za …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

komunikat

Informujemy, że 24 lutego 2016 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego …

Czytaj więcej »

Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych 2016

24 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna