Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 4)

Org. pozarządowe – Aktualności

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 1 marca 2017 r. Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „PROMOTOR” złożyłao uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Klub Seniora …

Czytaj więcej »

Skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku

herb

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz uchwały nr 177/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 1 marca 2017 r. Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Koncert poezji Anny …

Czytaj więcej »

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017

fio

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach trzech ścieżek FIO – Mazowsze Lokalnie 2017 zostanie rozdysponowane ponad 675 000 zł dla min. 150 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 zł. …

Czytaj więcej »

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

wsw

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztat pt. „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”. Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje oraz prowadzenia współpracy w ramach partnerstw. Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych …

Czytaj więcej »

Komunikacja w społeczności lokalnej

wsw

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztat pt. „Komunikacja w społeczności lokalnej”. Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron. Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

komunikat

Informujemy, że 16 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku …

Czytaj więcej »

Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2017 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna