Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 4)

Org. pozarządowe – Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o …

Czytaj więcej »

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem kolejnych 6 naborów wniosków na  łączną kwotę ponad 450 tys. zł ( tym razem na niekomercyjne projekty przyczyniające się do realizacji naszej Strategii) zapraszamy na spotkanie informacyjne dla  Jednostek Sektora Finansów Publicznych oraz Organizacji Pozarządowych działających na obszarze LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Kiedy: 4.04.2018r (środa) …

Czytaj więcej »

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 24 / 2018 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku Zarządzenie nr 24 ZARZĄDZENIE NR 23 / 2018 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 13 marca 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy Czerwone Smoki Toshi  z siedzibą przy ul. Starego Dębu 9, Strzeniówka, 05-830 …

Czytaj więcej »

Skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz uchwały nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborach wniosków na rozwój przedsiębiorczości

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Nabór 5/2018 –  Podejmowanie działalności gospodarczej Zakres tematyczny: 1.3.1- Wspieranie rozwoju …

Czytaj więcej »

Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2018 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o …

Czytaj więcej »

Spotkanie informacyjno-promocyjne

W związku z planowanym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na otwarte spotkanie …

Czytaj więcej »

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin Konsultacji 14 – 28.11.2017r Uwagi prosimy przesyłać droga mailową na adres biura: zielonesasiedztwo@gmail.com do dnia 28.11 do godziny 15:30. O wynikach konsultacji Zarząd poinformuje po rozpatrzeniu ewentualnych wniesionych uwag.   W dniu 13.11.2017 r biorąc …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna