Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 22)

Org. pozarządowe – Aktualności

Eko Inkubator NGO

„EKOInkubator NGO” to bezpłatny, kompleksowy mechanizm wspierania rozwoju istniejących, młodych i nowopowstających organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. Do „EKOInkubatora NGO” zapraszamy mazowieckie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa i grupy nieformalne, zwłaszcza te, które prowadzą działalność w obszarze ochrony środowiska, ekologii, dziedzictwa przyrodniczego lub w dziedzinach pokrewnych.

Czytaj więcej »

Trwają zapisy na nowy semestr Uniwersytetu Dziecięcego

Już w październiku młodzi żacy rozpoczną kolejny, trzeci rok zajęć. Z początkiem września ruszyły zapisy na nowy (piąty już) semestr w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Grodzisku Mazowieckim. Rekrutacja odbywa się przez cały wrzesień podczas dyżurów w każdą środę i czwartek w godz. 17:00 – 19:00 w biurze Stowarzyszenia Europa i …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi…”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Nowe Technologie Lokalnie

Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Biblioteką Publiczną i Urzędem Miasta w Grodzisku Mazowieckim zostało wybrane do udziału w pilotażu programu Nowe Technologie Lokalnie. Obecnie trwa rekrutacja osób chcących zaangażować się w projekt jako jego lokalni koordynatorzy. Dla wybranych 2-3 osób czekają szkolenia tematyczne i praca na zasadach wolontariatu w …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 11 lipca do 30 września 2012 roku.   Informacje o projekcie Zawiadomienie o konsultacjach

Czytaj więcej »

Witryna Obywatelska

Na stronie Kancelarii Prezydenta działa Witryna Obywatelska. Jest to miejsce gromadzenia opisów dobrych praktyk współdziałania samorządów i mieszkańców łatwych do wykorzystywania w innych miejscowościach.

Czytaj więcej »

Praktyki dla aktywnych

Poznanie sposobu funkcjonowania organizacji pozarządowych, kontakty z biznesem, udział w szkoleniach, możliwość dorobienia oraz wpływu na rozwój lokalnej społeczności to tylko niektóre korzyści, które czekają na studentów z powiatu grodziskiego. Stowarzyszenie Europa i My rozpoczyna specjalny program praktyk studenckich. Do udziału w nim zaprasza głównie, choć nie tylko, studentów II …

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej pn.: „Koncert muzyki kameralnej Saudades”

Stowarzyszenie Śpiewacze „Canto Sonoro” na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę „Koncert muzyki kameralnej Saudades”.

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna