Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 2)

Org. pozarządowe – Aktualności

Nabór na bezpłatne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Szanowni Państwo,    Do dnia 20 września 2017 r. przedłużono nabór na organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi, bezpłatne warsztaty pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” – zaplanowane na 12-15 października 2017 r. http://fundacjawspomaganiawsi.pl/planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych/ Dostępne są jeszcze miejsca na warsztaty:  „Komunikacja w społeczności lokalnej” zaplanowany na 16-19 listopada 2017 r. …

Czytaj więcej »

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 9 maja 2017 r. KARATE KLUB PRUSZKÓW z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków złożył uproszczoną ofertę …

Czytaj więcej »

Dotacje dla organizacji i grup nieformalnych

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w programie „Działaj Lokalnie”. Tegoroczny budżet konkursu wynosi ponad 55 tys. zł. Każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna ma szansę wygrać nawet 6 tys. zł na realizację swoich pomysłów. Wnioski można składać do 15 maja 2017 …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 28 marca 2017 r. Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk  złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Nagroda Pritzkera 2017”. …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 1 marca 2017 r. Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „PROMOTOR” złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Klub Seniora …

Czytaj więcej »

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

herb

ZARZĄDZENIE NR 35 / 2017 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku Zarządzenie nr 35 ZARZĄDZENIE NR 36 / 2017 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 24 …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 1 marca 2017 r. Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „PROMOTOR” złożyłao uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Klub Seniora …

Czytaj więcej »

Skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku

herb

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz uchwały nr 177/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna