Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 2)

Org. pozarządowe – Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie predłużony

Nabór do konkursu Działaj Lokalnie przedłużony do 22 czerwca. Zapraszamy do składania projektów – kwota dofinansowania do 6 tyś. złotych. Nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie został wydłużony do dnia 22 czerwca 2018 roku. Konkurs Działaj Lokalnie umożliwia zrealizowania pomysłów lokalnej społeczności z gmin: Grodzisk Maz, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 23 kwietnia 2018 r. Rzymskokatolicka Parafia św. Krzysztofa z siedzibą przy ul. Jana Pawła  II 7, 05-807 Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

Dotacje Działaj Lokalnie 2018 – spotkanie

Dotacja dla mieszkańców powiatu Grodziskiego. Do 6 tysięcy na działania lokalne  mogą  otrzymać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w konkursie grantowym  skierowanym do mieszkańców powiatu Grodziskiego. Tegoroczna pula na dotacje wynosi 55 tysięcy zł. Wnioski można składać do  18 czerwca 2018. Kto może wziąć udział w konkursie? Program adresowany jest …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 23 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Diaspora Gruzińska w Polsce z siedzibą przy ul. Wąwozowa 23 U1, 02-796 Warszawa złożyło …

Czytaj więcej »

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 37 / 2018 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 37 2018 załącznik

Czytaj więcej »

Skład osobowy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz uchwały nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 23 kwietnia 2018 r. Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”  z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 9/35, 05-822 Milanówek …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 23 kwietnia 2018 r. Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”  z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 9/35, 05-822 Milanówek …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna