Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 2)

Org. pozarządowe – Aktualności

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017

fio

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach trzech ścieżek FIO – Mazowsze Lokalnie 2017 zostanie rozdysponowane ponad 675 000 zł dla min. 150 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 zł. …

Czytaj więcej »

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

wsw

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztat pt. „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw”. Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje oraz prowadzenia współpracy w ramach partnerstw. Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych …

Czytaj więcej »

Komunikacja w społeczności lokalnej

wsw

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztat pt. „Komunikacja w społeczności lokalnej”. Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron. Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

komunikat

Informujemy, że 16 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku …

Czytaj więcej »

Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2017 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017

równać szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór w ramach Programu „Równać Szanse 2017”. Konkurs wspiera projekty organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca …

Czytaj więcej »

Webinarium

W poniedziałek 19 grudnia br., w godz. 13.00-14.30 odbędzie się webinarium pn. „Zasada partnerstwa. Dlaczego trzeba monitorować i jak wspierać działalność pozarządowych przedstawicieli w Komitetach Monitorujących?”. Podczas spotkania będzie można poszerzyć wiedzę na temat tego, na jakich podstawach opiera się reprezentacja sektora i jaka odpowiedzialność ciąży na reprezentacjach w Komitetach Monitorujących. Całość …

Czytaj więcej »

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami na stronie http://zielonesasiedztwo.org.pl). Zorganizowane zostaną spotkania informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie własnej firmy. Uwagi do kryteriów mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna