Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 19)

Org. pozarządowe – Aktualności

Pierwszy Piknik Spółdzielczy w Podkowie Leśnej

W roku spółdzielczości, w sobotę 31 marca, mieliśmy przyjemność gościć wszystkich zainteresowanych na Pierwszym Pikniku Spółdzielczym zorganizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” we współpracy z grupą inicjatywną, która została powołana w celu utworzenia na terenie Podkowy Leśnej i Brwinowa spółdzielni socjalnej. Spotkanie odbyło się na terenie CKiIO w Podkowie Leśnej. Podczas …

Czytaj więcej »

Wernisaż wystawy „DRZEWA ŻYCIA”

Drzewa istnieją na Ziemi od ponad 370 mln lat, więc dużo dłużej niż my. Znacznie wyróżniają się spośród innych organizmów tu żyjących. Przede wszystkim są to największe organizmy na Ziemi – niektóre osiągają ponad 100 m. Również żyją znacznie dłużej niż jakiekolwiek inne – nawet po kilkaset lat, a zdarzają …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Komisji …

Czytaj więcej »

Powołanie Komisji Konkursowej

herb Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 BURMISTRZA MIASTA  PODKOWY LEŚNEJ z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej. Czytaj więcej

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

herb Miasta Podkowa Leśna

Informujemy, że dn. 6 marca 2012 roku Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej ogłosiła komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie kultury i ochrony …

Czytaj więcej »

Podkowa Leśna: podzielili się ciepłem

Pani Ania ma już ubranka dla pięciorga swoich dzieci. Dzięki wolontariuszom Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) z Podkowy Leśnej i hojnym darczyńcom odzież trafiła także do wielu innych osób potrzebujących. Trwa akcja „Kurtka dla malucha”.

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej „Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej”

Stowarzyszenie „Długa Ławka – Towarzystwo Budowniczych Zaplecza Kadry Narodowej” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej”. Oferta została złożona w trybie tzw. „małych grantów”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o …

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej „Eco biuletyn”

Stowarzyszenie „Związek Podkowian” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego „Eco biuletyn”. Oferta została złożona w trybie tzw. „małych grantów”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna