Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 15)

Org. pozarządowe – Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjno-artystycznym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” serdecznie zaprasza twórców, rękodzielników i artystów z obszaru gmin Brwinów i miasta Podkowa Leśna do udziału w planowanym na przełom roku 2013/14 projekcie współpracy „Rękodzieło szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa” realizowanego ze środków PROW osi 4 LEADER.

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Komunikat

Czytaj więcej »

Oferta realizacji zadania publicznego „XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego „XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”. Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, …

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o przeprowadzeniu konsultacji Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. …

Czytaj więcej »

Rozwój marki Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” serdecznie zaprasza na konferencję i warsztaty „Rozwój marki Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”.  Wydarzenie odbędzie się 17-18 listopada 2012 w Podkowie Leśnej, w siedzibie CKIO przy ul. Lilpopa 18 (Pałacyk Kasyno) oraz przy ul. Świerkowej 1 (drugiego dnia – 18 listopada).  Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. …

Czytaj więcej »

Bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków: 25.10.2012 (czwartek) godz. 16:30 – Małe projekty 26.10.2012 (piątek) godz. 15:00 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22-724-58-90.

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki

herb Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna