Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 10)

Org. pozarządowe – Aktualności

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin Konsultacji 14 – 28.11.2017r Uwagi prosimy przesyłać droga mailową na adres biura: zielonesasiedztwo@gmail.com do dnia 28.11 do godziny 15:30. O wynikach konsultacji Zarząd poinformuje po rozpatrzeniu ewentualnych wniesionych uwag.   W dniu 13.11.2017 r biorąc …

Czytaj więcej »

Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2017, serdecznie zapraszamy na Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych,  które odbędzie się w …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018   Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o przeprowadzeniu konsultacji   Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy …

Czytaj więcej »

Nabory wniosków na projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prezes Ani Łukasiewicz informujemy, że w dniu dzisiejszym Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza dwa nabory wniosków na projekty, które mogą uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ogłoszenie 3/2017 na projekty zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i wpisujące się w przedsięwzięcie I.1.1 …

Czytaj więcej »

Nabór na bezpłatne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Szanowni Państwo,    Do dnia 20 września 2017 r. przedłużono nabór na organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi, bezpłatne warsztaty pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” – zaplanowane na 12-15 października 2017 r. http://fundacjawspomaganiawsi.pl/planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych/ Dostępne są jeszcze miejsca na warsztaty:  „Komunikacja w społeczności lokalnej” zaplanowany na 16-19 listopada 2017 r. …

Czytaj więcej »

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 9 maja 2017 r. KARATE KLUB PRUSZKÓW z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków złożył uproszczoną ofertę …

Czytaj więcej »

Dotacje dla organizacji i grup nieformalnych

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w programie „Działaj Lokalnie”. Tegoroczny budżet konkursu wynosi ponad 55 tys. zł. Każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna ma szansę wygrać nawet 6 tys. zł na realizację swoich pomysłów. Wnioski można składać do 15 maja 2017 …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) dnia 28 marca 2017 r. Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk  złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Nagroda Pritzkera 2017”. …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna