Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 10)

Org. pozarządowe – Aktualności

Do 24 sierpnia trwa rekrutacja do drugiej edycji Monitoringu Spółek Komunalnych

watchdog

Chcesz zacząć swoją przygodę z kontrolą obywatelską? Mamy propozycję dla Ciebie! Koniecznie przyłącz się do Monitoringu Spółek Komunalnych, podczas którego powiemy Ci, jak krok po kroku przeprowadzić monitoring – jakimi zasadami się kierować, kogo i o co pytać, jak angażować innych mieszkańców i mieszkanki do działań na rzecz zmiany. To …

Czytaj więcej »

Projekty w ramach „Małego Grantu”

W ramach „Małego Grantu” 3 sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie Związek Podkowian złożyło projekt „Edukacja architektoniczne”. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, treść projekt dostępna jest TUTAJ, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie BIP. Ewentualne uwagi do projektów można zgłaszać do 14 sierpnia 2015 r. …

Czytaj więcej »

Projekty w ramach „Małego Grantu”

W ramach „Małego Grantu” 9 lipca 2015 r. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych złożyła projekt „Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej”. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, treść projekt dostępna jest TUTAJ, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie BIP. Ewentualne uwagi …

Czytaj więcej »

Cykl spotkań historycznych

„Klub Mieszkańca” zaprasza na cykl spotkań historycznych. Tematem pierwszego spotkania jest historia szkolnictwa w Podkowie Leśnej w okresie przedwojennym, w czasach okupacji i po wojnie do roku 1961. Prelegentem będzie Dr. Izabela Wiśniewska. Drugi temat to historia Willi Jókawa. Prelegentem będzie Pan Oskar Koszutski. Spotkanie odbędzie się w sobotę 25 …

Czytaj więcej »

Wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 17/2015 i 18/2015 przedstawiamy Państwu wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. Do pobrania: Zarządzenie nr 17/2015 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wraz z załącznikiem (zestawienie …

Czytaj więcej »

WSPÓŁPRACA LOKALNYCH PRACOWNI I ARTYSTÓW PODWARSZAWSKIEGO TRÓJMIASTA OGRODÓW

W sobotę 21 lutego 2015r, w gościnnych progach Galerii ArtWilk w Owczarni odbyło się pierwsze robocze spotkanie osób zainteresowanych promocją twórczości artystów Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Uczestniczyli w nim zarówno lokalni twórcy i rękodzielnicy, jak i przedstawiciele instytucji kultury oraz pracownicy Biur Promocji gmin PTO: Brwinowa, Milanówka oraz Podkowy Leśnej.

Czytaj więcej »

Nabór do Komisji Konkursowych 2015

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 19 lutego 2015 roku dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w …

Czytaj więcej »

Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych

Pałacyk Kasyno w Podkowie Leśnej, 4 lutego 2015 r. od g. 18.00. gościł pierwsze w tym roku Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta (Burmistrz, Sekretarz Miasta, Przewodnicząca Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Radni)  …

Czytaj więcej »

Wybrano władze TPMOPL na kolejną trzyletnią kadencję

W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Miasta  Ogrodu Podkowa Leśna, na którym wybrano  władze Towarzystwa na kolejną trzyletnią kadencję. Prezesem Towarzystwa został Jacek Wojnarowski,  pierwszym wiceprezesem i sekretarzem – Anna Dobrzyńska – Foss, wiceprezesem i skarbnikiem – Hanna Gradkowska. Poza tym w Zarządzie Towarzystwa …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna