Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. Zm.) oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza drugi otwarty konkurs z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na Zadanie 1. „Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.”

Zarządzenie o konkursie kultura 2018

Załącznik nr 1 do zarzadzenia – ogłoszenie o konkursie kultura 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – karta oceny formalna

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – indyw. karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór umowy

Termin składania wniosków upływa  kwietnia 22.10.2018 r. (piątek) o godz. 18.00.
Zapraszamy!

Sprawdź również

herb

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 30 kwietnia 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób …

 
 

MENU

Podkowa Leśna