Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 716), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą nr 101/XII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

  • Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna oraz prezentacja i udostępnianie zasobów upowszechniających dorobek kulturalny, edukacyjny i społeczny Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 47 600 zł.
  • Zadanie 2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych, w tym prezentacja wydarzeń sportowych i udostępnianie zasobów upowszechniających kulturę fizyczną Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.
  • Zadanie 3. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, jako alternatywa wobec uzależnienia od używek i przemocy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 15 000 zł.

Zarządzenie_88_2020

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik_nr_1_do_ogłoszenia_WZÓR_OFERTY

Załącznik_nr_2_do_ogłoszenia_karta_oceny_FORMALNEJ

Załącznik_nr_3_do_ogłoszenia_karta_oceny_MERYTORYCZNEJ

Załącznik_nr_4_do_ogłoszenia_WZÓR_UMOWY_na_realizacje_zadania_publicznego

Załącznik_nr_5_do_ogłoszenia_Klauzula_informacyjna_do_konkursu

Sprawdź również

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o …

 
 

MENU

Podkowa Leśna