Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór w ramach Programu „Równać Szanse 2017”. Konkurs wspiera projekty organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2017 r., a 30 listopada 2018 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin składania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca  2017 roku, o godzinie 12:00.

Więcej informacji, a także wzór formularza wniosku, instrukcja wypełniania oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

 

Sprawdź również

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o …

 
 
MENU

Podkowa Leśna