Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Ogłoszenie o naborach wniosków na rozwój przedsiębiorczości

Ogłoszenie o naborach wniosków na rozwój przedsiębiorczości

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza

nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nabór 5/2018 –  Podejmowanie działalności gospodarczej

Zakres tematyczny: 1.3.1- Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw

Forma wsparcia: Premia w wysokości 50 tys. zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 450 000 zł

 

Nabór 6/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Zakres tematyczny: 1.3.1- Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw

Forma wsparcia : refundacja kosztów kwalifikowanych do 70%

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. zł

Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł a w przypadku przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji 200 tys. zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 462 400 zł

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście
w biurze LGD w Podkowie Leśnej: ul. Świerkowa 1.
Termin składania wniosków: od 19 lutego do 5 marca 2018 do godz. 15.00

 

O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek lub firmy działające na tym obszarze.

 

Więcej informacji o naborach wniosków uzyskają Państwo bezpośrednio w biurze LGD oraz na stronie www.zielonesasiedztwo.pl. Biuro świadczy nieodpłatną pomoc w zakresie naboru wniosków, przygotowania i złożenia poprawnej dokumentacji aplikacyjnej.

Sprawdź również

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Przyjęto rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Program COVID-19 jest …

 
 

MENU

Podkowa Leśna