Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Nabór na bezpłatne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Nabór na bezpłatne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Szanowni Państwo, 
 
Do dnia 20 września 2017 r. przedłużono nabór na organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi, bezpłatne warsztaty pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” – zaplanowane na 12-15 października 2017 r. http://fundacjawspomaganiawsi.pl/planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych/

Dostępne są jeszcze miejsca na warsztaty:  „Komunikacja w społeczności lokalnej” zaplanowany na 16-19 listopada 2017 r.
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/komunikacja-w-spolecznosci-lokalnej/
oraz „Projekt. I co dalej?” zaplanowany na 23-26 listopada 2017 r. http://fundacjawspomaganiawsi.pl/projekt-i-co-dalej/

Zasady naboru i formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony Fundacji Wspomagania Wsi www.fundacjawspomaganiawsi.pl lub z portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztacie zapraszamy tylko dwuosobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej, z małym wyjątkiem dla Sołtysek i Sołtysów, którzy chcieliby do takiego zespołu dołączyć, by efektywniej  współpracować przy wspólnych projektach.

Osoby, które uczestniczyły w warsztacie przed styczniem 2015 r., mogą ponownie wziąć w nim udział.

Kto poprowadzi warsztat?
Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów społecznych.

Czego można będzie się nauczyć?
Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów.
Program warsztatu zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania.
Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”:

 • Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?
 • Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań.
 • Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni – jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności).
 • Dobór optymalnych metod działania.
 • Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról.
 • Tworzenie budżet projektu.
 • Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu.

Ponadto w programie:

 • Czym kierują się organizacje przyznające fundusze?
 • Jakie są podstawowe oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić?
 • Gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów.
 • Jaką formę partnerstwa wybrać.
 • Jak prowadzić spotkania w partnerstwach.
 • Jak definiować i rozwiązywać problemy przez i w partnerstwach.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
12 – 15 października 2017 r. 20 września 2017 r.

W pierwszym dniu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 13:00, a ostatniego dnia kończą również ok. godz. 13:00.
Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Warsztat organizowany jest cyklicznie. Kolejna informacja o naborze zostanie podana w listopadzie 2017 r.

Koszt udziału w warsztacie:
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Jak wziąć udział w warsztacie?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.
Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

Zapraszamy!

Sprawdź również

Kolejny nabór wniosków projektów z zakresu przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że już w marcu br. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” będzie prowadziła kolejny nabór …

 
 

MENU

Podkowa Leśna