Ważne:

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Wystartowała XI edycja konkursu “Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcenie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

– wolontariat indywidualny,

– wolontariat grupowy,

– wolontariat w szkole lub przedszkolu,

– wolontariat seniorów,

– wolontariat specjalny – wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Zgłoszenia kandydatów można składać do 30 września br.

Formularz zgłoszeniowy <– kliknij

Regulamin konkursu <– kliknij

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Rocznego programu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content