Ważne:

Mazowiecka Nagroda Norwida 2020

W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz XIX nagrodzi artystów tworzących na Mazowszu. Do 17 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Nagroda przyznawana jest osobom tworzącym na Mazowszu w 4 kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr – za dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Wyróżnieniem specjalnym – za całokształt twórczości – jest natomiast Nagroda „Dzieło życia”.

Od początku istnienia Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, ustanowionej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, wyróżnionych zostało blisko 90 znakomitych pisarzy, artystów plastyków, muzyków, aktorów i reżyserów, tworzących na Mazowszu. Natomiast Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Tadeusz Konwicki, Julia Hartwig, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Stefan Gierowski.

Nagrody

Celem i ideą Nagrody Norwida jest promocja sztuki, a z drugiej strony docenienie jej twórców. Zwycięzca Nagrody Norwida w każdej z 4 kategorii otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 25 tys. zł. Laureat Nagrody „Dzieło życia” otrzyma 30 tys. zł.

W tym roku wszyscy nominowani w każdej kategorii odbiorą medal pamiątkowy i nagrodę pieniężną 5 tys. zł.

Zgłoś kandydata do 17 kwietnia

Kto w tym roku zdobędzie Statuetki Norwidowskie? Która książka, kreacja teatralna, dzieło plastyczne, kompozycja czy wydarzenie muzyczne wzbudziły największe uznanie w 2019 r.? Dowiemy się 24 września 2020 r. (dzień urodzin Cypriana Kamila Norwida) podczas gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie.

Do 17 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody.

Kto może zgłosić kandydata?

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, artyści i członkowie kapituł. Natomiast do Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą również wszyscy mieszkańcy Mazowsza.

Wniosek i inne dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Nagrody Norwida.

*tekst pochodzi e strony: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7904,mazowiecka-nagroda-norwida-2020.html

Sprawdź również

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna