Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Konsultacje projektu rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021”

Konsultacje projektu rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 października 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • Sposób zgłaszania uwag i propozycji

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały można składać na formularzu konsultacyjnym do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 14.00 w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres: promocja@podkowalesna.pl,
  2. pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu),
  3. osobiście do skrzynki przed budynkiem Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.

Projekt przedmiotowej uchwały oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna (www.podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

  • Termin zgłaszania uwag i propozycji

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 29 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały – Program współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

PROJEKT Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Formularz konsultacyjny

Wyniki konsultacji

Sprawdź również

Nabór dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” działające na terenie gminy Brwinów oraz miast Podkowa Leśna …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content