Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2017 r.

Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2017 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395) oraz Uchwałą nr 177/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza:

Termin składania wniosków upływa 9 marca 2017 r. (piątek) o godz. 14.00.
Zapraszamy!

Sprawdź również

Projekt w ramach „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o …

 
 
MENU

Podkowa Leśna